Horsens Fiskerihavns Forening

Ordinær GeneralforsamlingLørdag D.05.03.2016  kl. 10.00

Sted: Smedehuset, Smedetorvet

 

PK. 01 …. Valg af Dirigent

PK. 02 …. Formandens Beretning

PK. 03 …. Regnskab & Kasserens Beretning.

PK. 04 …. Evt. Forslag fra Bestyrelsen

 

PK. 05 …. Valg til Bestyrelsen ……………………………….

  1. …. Valg af Formand / afg. Michael / Modtager genvalg

  2. …. Valg til Bestyrelsen / Afg. Naja / Modtager genvalg

  3. …. Valg af Suppl. / Afg Knud & Tommy / Modtager genvalg

  4. …. Valg af Revisor / Afg. Ejgild / / Modtager genvalg

  5. …. Valg af revisor supp. / Afg .Jette// / Modtager genvalg

  6. …. Valg af Pladsmand / Nuværende Kurt / / Modtager genvalg

PK. 06 …. Indkommen forslag.                                                                             Evt. forslag indleveres til Bestyrelsen senest d.13.02.16

PK. 07 …. EventueltVi ses ….

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Copyright © Horsens Fiskerihavnsforening 2016 
web: Paw Madsen